Skip to main content
x
Architektura Przyjazna Seniorom

Architektura przyjazna seniorom - konferencja

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zorganizował konferencję, która ma zwrócić uwagę na potrzeby ciągle rosnącej grupy społecznej jaką są seniorzy. Osoby w wieku 65+ stanowią obecnie 25% polskiego społeczeństwa, ale szacunki wskazują, że liczba ta wzrośnie w najbliższych latach nawet do 45%. Poza ułatwieniami w dostępie do opieki medycznej, edukacji, a także rekreacji, zlikwidowanie barier architektonicznych w kontekście potrzeb osób starszych wydaje się więc koniecznością. 

 

Architektura Przyjazna Seniorom

fot. Materiały Prasowe


Na konferencji pn. „Architektura przyjazna seniorom” zostały poruszone zagadnienia związane z architekturą przestrzeni publicznej oraz projektowaniem placówek medycznych (szpitali, przychodni,domów pomocy) z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.
Już od jakiegoś czasu stało się jasne, że sytuacja demograficzna i prognozy dotyczące starzejącego się społeczeństwa mają wpływ na zmianę potrzeb społecznych. Efektem są niewątpliwie dostrzegalne działania podejmowane coraz częściej na rzecz seniorów. Powstają kluby seniora korzystające z dofinansowania państwa, ale projekty dotyczące edukacji i rekreacji seniorów coraz częściej dofinansowywane są ze środków lokalnych, takich jak choćby budżet obywatelski. 


Wiadomo już więc, że trzeba budować przestrzeń przyjazną seniorom. Aby jednak robić to dobrze, trzeba zgłębić potrzeby osób starszych, osób o ograniczonej mobilności, osób niepełnosprawnych. Wykłady organizowane w ramach konferencji poruszały tematykę dostosowania infrastruktury do potrzeb seniorów, szczególnie w kontekście budynków użyteczności publicznej, ale także placówek medycznych, punktów usługowych, transportu. To wszystko ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na które narażone są osoby niesamodzielne, mające ograniczoną możliwość poruszania się. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że barierą wykluczającą możliwość skorzystania z pomocy medycznej nie może być zbyt wysoki krawężnik, którego nie pokona osoba jeżdżąca na wózku. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec sytuacji, kiedy brak podjazdu czy windy uniemożliwi osobie starszej dotarcie do kina, fryzjera, czy apteki. Dlatego należy nie tylko tworzyć architekturę przyjazną seniorom, ale także modyfikować funkcjonującą rzeczywistość, aby stałą się ona przystępna dla każdego. 


Organizatorzy nie ukrywają, że powyższe działania ukierunkowane są na zapobiegnięcie sytuacji kryzysowej systemu ochrony zdrowia. Częste wypadki seniorów spowodowane niedostosowaniem infrastruktury do ich potrzeb prowadzą do nadwyrężenia służby zdrowia. Sytuacja wygląda podobnie w całej Europie, gdzie uruchamiane są programy mające na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób odpowiadający nowym potrzebom społecznym, a także dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb seniorów. Dotyczy to w dużej mierze placówek medycznych.
Udział w tego typu konferencji jest szansą na pogłębienie wiedzy o problemach osób starszych, a także zdobycie nowych kompetencji i nawiązanie kontaktów biznesowych. Zmiana rynku generuje bowiem dla architektów szansę biznesową na wyróżnienie się poprzez specjalizację w projektowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom. 


Niewątpliwie dostosowanie istniejących placówek medycznych do potrzeb osób starszych oraz przebudowa pod tym kątem istniejących już obiektów użyteczności publicznej będzie stanowiła wyzwanie dla architektów w najbliższych latach. Konferencja odbyła się 26 listopada w hotelu Novotel w Centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 94.