Skip to main content
x

Atrium Centrum Kulturalne Twarda

Budynek w swoim założeniu ma być lokalną latarnią i kagankiem kultury. Świecąca podsufitka stanowi swego rodzaju płótno do wyświetlania motywów sztuki która ma rozjaśnić, obecnie ponure, otoczenie. Po zachodzie słońca budynek będzie ‘latarnią’ dla okolicznych mieszkańców i przechodniów. Interaktywna podsufitka wyświetlać może motywy związane z aktualnymi wydarzeniami Centrum Kultury.


Głównym założeniem projektu Centrum Kultury było stworzenie obiektu, który nada wyjątkowy charakter miejscu, a przy okazji nie zdominuje bryłą i proporcjami historycznego otoczenia. Wąskie ciągi piesze między obiektami oraz wysoka zieleń nie pozwala na ujęcie wzrokiem całego projektowanego budynku. Wyjątek stanowi perspektywa z nowoprojektowanego placu oraz pojedyncze dojście ze strony Synagogi. 


W projekcie za główny cel postawiono zaprojektowanie atrakcyjnego wizualnie i funkcjonalnie parteru mogącego ‘wciągnąć’ przechodnia do środka. Brak jest jednej głównej elewacji frontowej, brak jednego punktu wejścia – cały parter od strony placów jest powiązany z otoczeniem. Miejsce głównych wejść wynika z analiz potencjalnego ruchu pieszego oraz bryły obiektu. 


Bryła obiektu jest niska ma 15 m wysokości. Elewację zaprojektowano jako jednorodną, monochromatyczną – tak, aby nie odciągała wizualnie od zabytkowych obiektów w otoczeniu placu. Cofnięta elewacja parteru pozwala na objęcie wzrokiem bryły synagogi im. Nożyków oraz Białego Budynku. Projektowane zadaszone schody z siedziskami pozwolą na spokojne podziwianie zabytków architektury.


Projekt został opracowany wspólnie z Biurem Europrojekt Architekci www.europrojekt-architekci.pl

  • Powierzchnia zabudowy - 2800 m2
  • Powierzchnia użytkowa  - 6375 m2
  • Powierzchnia całkowita  - 8789,65 m2

 

Obejrzyj zdjęcia: