Skip to main content
x

Budynek Mieszkalny Nowy Jork

 

Budynek Mieszkalny – Plomba – Smart Blocks

Zespół Projektowy:

arch. Seweryn Bylinka, arch. Piotr Skorupski

Nowy York

 

 

Koncpecyjny Konkurs Architektoniczny na zabudowę wypełniającą wąskie działki w Nowym Jorku

Podstawą myślenia o projekcie domu na małych działkach jest układ funkcjonalny budynku. Dom jest zorganizowany wokół dwóch stałych elementów: podłużnej klaki schodowej oraz trzonu technicznego do którego przylegają łazienki i kuchnie. Przestrzeń pomiędzy tymi dwoma stałymi elementami jest elastyczna i może zostać dopasowana do specyficznych wymiarów działki. W przypadku działek narożnych, lub płytkich zakłada się załamanie biegu schodów.

W zaproponowanym rozwiązaniu każda z nadziemnych kondygnacji stanowi pojedynczą  jednostkę mieszkalną. Na najniższej kondygnacji zlokalizowano przestrzeń techniczną, oraz pomocniczą. Założeniem technicznym jest to że najniższa kondygnacja ma konstrukcję z monolitycznego betonu - ma być masywną bazą dla wyższych kondygnacji budynku. Wyższe piętra mogą mieć bardziej zoptymalizowaną konstrukcję, częściowo prefabrykowaną / modułową - tak żeby proces budowy wielu domów opartych na tym projekcie - mógłby być w znacznym stopniu powtarzalny.

W prezentowanej koncepcji układ mieszkań został ukierunkowany na stworzenie jak największej ilości sypialni. Mieszkania składają się z salonu połączonego z jadalnią i kuchnią, łazienki, holu, garderoby, oraz dwóch sypialni. Od strony tylnej elewacji do mieszkań przylegają tarasy i balkony rozszerzające przestrzeń mieszkania.

W projekcie dopuszcza się dopasowanie przestrzeni mieszkalnej do potrzeb mieszkańców. Wewnętrzne ściany działowe mogą zostać usunięte, a mieszkania mogą mieć otwarty plan. Można też połączyć mieszkania na pierwszym i drugim piętrze tworząc dwupoziomowy apartament. Założeniem jest stworzenie elastycznej przestrzeni dającej wiele możliwości aranżacji.

Przestrzenią obsługującą jednostki mieszkalne  - jest najniższy poziom budynku - przewidziano na nim miejsce do parkowania małych elektrycznych pojazdów rowerów, hulajnóg i skuterów. Na poziomie tym przewidziano przestrzeń dla urządzeń technicznych - połączonych z pionowym trzonem biegnącym przez mieszkania. Na tym poziomie przewidziano też małe schowki dla mieszkańców, oraz przejście serwisowe prowadzące do podwórza.

Dach został zaprojektowany jako poziom użytkowy dostępny z balkonu mieszkania na najwyższym piętrze. W założeniach projektowych dach ma być pokryty roślinnością i mogą się na nim znajdować ogniwa fotowoltaiczne bilansujące zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku.

Na dachu przewidziano okna doświetlające klatkę schodową, oraz przestrzeń salonu i kuchni mieszkania na najwyższej kondygnacji.

Kształtowanie fasad

Przy projekcie frontowej fasady szukano uniwersalnej formy pasującej do różnych działek i otoczenia. Ponieważ budynki do których przylega mogą mieć różny charakter - fasada ma być neutralna. Ze względu na głęboki trakt budynku i potrzebę doświetlenia przestrzeni wewnątrz  wprowadzenie dużej powierzchni okien jest uzasadnione. Takie rozwiązanie powoduje, że zewnątrz budynek wydaje się być lekki a jednoczenie w sposób elegancki styka się z przyległymi historycznymi budynkami. Elementy fasady mogą być prefabrykowane, w przypadku realizacji - wymiary okien, czy paneli ściennych mogą mieć powtarzalne wymiary, co w przypadku budowy wielu budynków pozwoli zoptymalizować koszt budowy.

W przypadku domu na przedmiotowej działce - zaproponowano dostęp do poziomu wejściowego budynku za pomocą schodów zewnętrznych nawiązujących do sąsiednich budynków.

Fasada od strony podwórza w ma być pionowym ogrodem łączącym przestrzeń podwórza z płaszczyzną zielonego dachu. Elementem stałym projektu jest maksymalizowanie powierzchni balkonów i tarasów. Natomiast elementem zmiennym, który może być dostosowywany do specyfiki poszczególnych działek, oraz potrzeb mieszkańców są ażurowe elementy umożliwiające wprowadzenie zielonych pnączy. Elementy ażurowych przepierzeń i roślinności mają dać prywatność mieszkańcom i zarówno poprawić aspekty proekologiczne budynku.

Rozwój zrównoważony i rozwiązania proekologiczne

W przypadku budynku mieszkalnego położonego na terenie gęsto zabudowanym należy zwrócić uwagę na aspekty rozwojowe polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku. Zaproponowano zastosowanie ścian i stolarki okiennej wysokiej izolacyjności  termicznej. Założeniem projektu jest wyposażenie budynku w instalację wentylacji z rekuperacją. System jest komplementarny z panelami fotowoltaicznymi poprawiającymi bele energii elektrycznej. Opcjonalnie można rozważyć zastosowanie paneli słonecznych do ogrzewania wody i w cieplejszych okresach.